Cookie beleid Jong Holland

De website van Jong Holland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Christelijke sportvereniging Jong Holland, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634711, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris, secretaris@csvjongholland.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, binnen 6 maanden

nvt

 

Administratie en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Naam ouder/verzorger
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Legitimatie (vanaf 16 jaar)
 • Pasfoto KNVB spelerspas (vanaf 11 jaar)

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna.

KNVB/Sportlink

Administratie

 • Diploma’s (trainers)

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna.

KNVB

Administratie

 • Verklaring omtrent Gedrag, voor alle medewerkers en vrijwilligers die met minderjarigen werken

Gerechtvaardigd belang

Zolang als men vrijwilliger is

nvt

 

Administratie i.v.m. horecavergunning

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • IVA Certificaat nr NOC*NSF
  (bar-vrijwilligers)

Wettelijke verplichting

Zolang als men barvrijwilliger is

nvt

Administratie van deelname aan activiteiten, zoals Engeland-uitwisseling of jeugdkamp

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Naam ouder/verzorger
 • Voor begeleiding noodzakelijke medische informatie

Uitvoering van de overeenkomst tot deelname

Tot maximaal 2 maanden na afloop van de activiteit.
Medische informatie wordt direct na afloop vernietigd.

nvt

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools
(MailChimp)

Website
(VoetbalAssist)

Sportlink

Tonen van individuele foto’s op de website

 • Voornaam, Achternaam, foto

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Website, ClubTV, Social Media

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Sponsoren

Andere verenigingen

E-marketingtools

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Websitebeheerder

Google Analytics

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

E-marketingtools

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Verwijdering van gegevens die noodzakelijk zijn om uw lidmaatschapsovereenkomst uit te kunnen voeren, zal tot beëindiging van de overeenkomst leiden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:   bestuur c.s.v. Jong Holland, namens deze de secretaris

E-mail:                   secretaris@csvjongholland.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Bestuur csv Jong Holland
Mei 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!